Ombudsvrouw API

Onze club heeft een onafhankelijke ombudsvrouw en een API (aanspreekpunt integriteit). Zij is een vertrouwenspersoon waar u terecht kan als u vindt dat u bij een probleem of klacht niet voldoende gehoor hebt gekregen of als u het niet eens bent met de aangeboden oplossing.

De ombudsvrouw/api zal de zaak in alle onafhankelijkheid bekijken.

De behandeling van een klacht zal in alle discretie gebeuren en er zal  geprobeerd worden om vooral door bemiddeling naar een oplossing te zoeken.

Coördinaten ombudsvrouw:
Peggy De Bruyn
03 766 00 47
debruynpeggy@outlook.com