Visie

Ons aanbod voor een breed publiek:

Kleuterturnen: vanaf 3 jaar
Sport en spel zijn troef. Zij leren hun eigen mogelijkheden van hun lichaam ontdekken. Hier wordt ook al de basis gelegd voor vormspanning, lenigheid, kracht en buikspierenoefeningen.

Recreatief turnen: vanaf 6 jaar (TTm, TTj, ACRO, TU)
De gymnasten leren stapsgewijs de basiselementen van het turnen. Elke gymnast kan op zijn/ haar eigen tempo en naar zijn/ haar eigen mogelijkheden hieraan verder werken en zo hun grenzen verleggen.
Wil de gymnast zich toch wat meer bekwamen in het turnen dan kan dit door mee te doen aan recreawedstrijden.

Dans

De dansers zetten hun eerste stappen in de danswereld. Ze maken kennis met verschillende dansstijlen. Ze starten met bewegingen op muziek om zo expressie te leren tonen. Zonder het te beseffen zijn ze aan het dansen. De basis is zo gelegd. Later worden er dansbewegingen aangeleerd om zo een volledige dans onder de knie te krijgen. Hoe meer ervaring/talent hoe moeilijker de choreografie.

Précompetitievanaf 4 jaar (TTm, TTj, ACRO)
De gymnasten die aanleg hebben voor de gymnastiek worden al op jonge leeftijd gescreend en moeten voldoen aan enkele fysieke testen zodat ze op jonge leeftijd al de basis kunnen leggen om later het programma van de Gymnastiek Federatie te kunnen volgen.
Er wordt ook een proefperiode vooropgesteld zodat men na deze periode een beter inzicht hebben op vlak van lenigheid, kracht, uithouding, vormspanning en kunnen.

Competitie turnen: afhankelijk van de discipline (TTm, ACRO, TTj)
Binnen onze club zijn er verschillende niveaus waarin de jongens of meisjes deelnemen aan officiële wedstrijden die georganiseerd worden door de Gymfed.  Deze talentvolle gymnasten behalen geregeld medailles op de wedstrijden.
De verschillende niveaus van wedstrijden waaraan we deelnemen:
A, B, C en I niveau. (TTm)

B niveau (TTj)

De verschillende niveaus voor ACRO: I, C doel is om in de toekomst deel te nemen aan B wedstrijden en indien mogelijk aan A wedstrijden.

Dus zowel het recreatief turnen of turnen op competitief niveau zijn voor onze club even belangrijk.

Wij als club werken samen met de lokale leefgemeenschap. We zijn lid van de volgende organisatie:

  • Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw
  • Stedelijke Sportraad Temse
  • Stedelijke Sportraad Sint-Niklaas
  • Turnoverlegcomité Sint-Niklaas
  • Vlaamse Sportfederatie

We hebben met de stad Sint-Niklaas de overkomst getekend in het kader van de vrijetijdsparticipatie. Hierin verklaren we dat we onze lidgelden laag houden en dat we kansenpashouders niet weigeren. Dit alles past in ons welzijnsbeleid.

  • We streven ernaar om zoveel mogelijk door onszelf opgeleide jongeren in ons trainersteam te Die kennen immers het reilen en zeilen van hun oude trouwe club op hun duim.
  • We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met oog op het voortbestaan op lange termijn
  • We streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit sponsorgelden en inkomsten van extra sportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.
  • We willen een club zijn waar sportiviteit hoog in het vaandel wordt gedragen.

De missie en de visie kunnen enkel aangepast worden na dit te hebben voorgelegd aan het bestuur van de club.