Gedragscode ouders

De ouders van gymnasten verklaren zich akkoord met de “Gedragscode ouders” op het moment van inschrijving.

Het lidgeld is bindend voor een gans seizoen. Lidgelden worden bij vroegtijdige stopzetting van het lidmaatschap niet terugbetaald.

Verwittigen bij afwezigheid. Indien uw kind niet aanwezig kan zijn op de training/wedstrijd moet u hiervan de train(st)er tijdig op de hoogte brengen.

De train(st)er is de baas!  De train(st)er is volledig verantwoordelijk voor het programma op de training, de wedstrijdoefeningen en het niveau waarin uw kind zal deelnemen op de wedstrijden. Indien u vragen hebt, kan u deze steeds stellen. We staan open voor dialoog.  Het trainerslokaal is uitsluitend voor de trainers en niet toegankelijk voor de ouders.

In Sint-Niklaas is het verboden de turnhal te betreden.  In Temse is het uitsluitend toegestaan om op de tribunes plaats te nemen.

Kijken mag! Je mag best eens een keer komen kijken en uw kind aanmoedigen.  Het afzetten en ophalen van de gymnasten gebeurt maximum 10 minuten voor het begin en 5 minuten na het einde van de training.  

Zijn er problemen met uw kind? Indien er problemen zijn met uw kind (in de groep, thuis of op school,…) bent u verplicht de train(st)er hierover in te lichten. Vraag discreet om een gesprek met de train(st)er na de training (NIET TIJDENS DE LES). Zijn er problemen met de train(st)er, neem dan contact op met de ombudsvrouw.

Wedstrijdgymnasten dragen steeds de gepaste kledij op wedstrijd. Zij turnen in de clubmaillot en dragen het trainingsvest met het clublogo zodat onmiddellijk duidelijk is dat zij lid zijn van Rust Roest.

Winnen of verliezen, blijf ouder en geef het goede voorbeeld. Als uw kind wint, mag u zeker fier zijn, maar blijf met uw beide voeten op de grond. Bij verlies, troost uw kind en moedig het aan voor volgende wedstrijden. Kritiek op juryleden en verbaal of fysiek  geweld zijn totaal uitgesloten. Breng uw kind respect en waardering bij voor clubgenoten, train(st)ers en tegenstanders. Communicatie naar pers en buitenwereld gebeurt enkel via de club of het bestuur.

Uw kind hoeft uw ambities niet te vervullen! Heeft uw kind talent, dan zal de train(st)er trachten er zoveel mogelijk goede resultaten mee te behalen. Blijf realistisch, bescheiden en leg GEEN DRUK op uw kind om beter te presteren.  Laat uw kind nog kind zijn en laat haar/hem leren op haar/zijn eigen tempo.

Foto en video Vanwege de privacy van onze gymnasten is het verboden om zelf foto’s of ander beeldmateriaal te nemen van onze gymnasten. Er worden genoeg foto’s genomen die we zelf delen op onze website en onze Facebookpagina. Bij inschrijving van je kind kregen wij daar de toestemming voor. Aan de ouders die betrapt worden zullen we vragen om alles te wissen alsook de prullenmand van hun camera. Ouders die dit weigeren zullen via de wettelijke instanties gedwongen worden.

Waarom zijn we hier zo streng over? Als club moet je ook de wettelijke bepalingen strikt opvolgen en kunnen wij ook aansprakelijk gesteld worden bij niet naleving van de privacy wetgeving. We rekenen op ieders gezond verstand. Indien je kind toch niet gefotografeerd mag worden kan je dit laten weten via leden@rustroest.be met vermelding van de naam van de gymnast en de groep waar hij/zij turnt.