G-Gym

G-Gym is de overkoepelende naam voor gymnastiek voor personen met een beperking. Van jong tot oud, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid (o.a. autisme spectrum stoornis) krijgen met G-Gym mooie kansen binnen de Gymfed-clubwerking. Onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers wordt een rijk aanbod van bewegingsvaardigheden aangeboden in een veilige en aantrekkelijke gymzaal.
Rust Roest wil G-Gym aanbieden voor kinderen met autisme. Je kan enkel aansluiten in deze groep na een intake gesprek met onze verantwoordelijke. Meer info krijg je via fien.audenaert@gmail.com

Leeftijdsgroep: 7 jaar tot 13 jaar.

Andere disciplines