Huishoudelijk reglement

Iedere gymnast, trainer en bestuurslid wordt geacht om dit reglement te kennen en dit te respecteren!

1. Lidgelden

 • Het INSCHRIJVINGSFORMULIER ontvangt U bij de eerste training van uw kind (2x proefles). Zorg ervoor dat het inschrijvingsformulier correct en in DRUKLETTERS is ingevuld.
 • Geef het formulier volledig af (niet in twee geknipt) en zorg dat het ondertekend is door het gezinshoofd en het lid (indien meerderjarig)!
 • Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart U zich akkoord dat uw kind deelneemt aan het Turngala.
 • Ook de trainers, werkgroep- en bestuursleden geven een ingevuld inschrijvingsformulier af.
 • Opgelet: GEEN LIDGELD = GEEN VERZEKERING.
 • Voor het 3de aangesloten lid van hetzelfde gezin wordt een korting van € 10 toegekend.
 • CONTANTE betaling – GEEN overschrijvingen.

2. Toegankelijkheid

 • De trainingsruimte is enkel toegankelijk voor gymnasten en hun trainers.
 • De ouders zijn in de zaal niet toegelaten, zij kunnen plaatsnemen in de daarvoor voorziene ruimte in de hal.
 • Laatkomers worden enkel toegelaten mits toestemming van hun trainer(s).

3. Trainers

 • In de turnruimte moeten de trainers steeds aangepaste sportkledij dragen. Draag steeds de T-shirt van de club. Zo ben je duidelijk herkenbaar als trainer voor iedereen.
 • In de turnhal mogen geen sportschoenen gedragen worden of ze moeten alleen gebruikt worden voor het betreden van de turnhal.
 • Bij afwezigheid moeten ze zelf voor vervanging zorgen.
 • Zij moeten 10 min op voorhand in de zaal aanwezig zijn Zij moeten het reglement goed kennen.
 • Verzorg de trainingen zo goed mogelijk. Maak zo veel mogelijk gebruik van het aanwezige materiaal en toestellen om jouw les zo creatief en vol variatie op te bouwen.
 • Plaats op het einde van de les alle gebruikte materialen terug op de aangeduide plaats.
 • Verdeel nauwlettend alle post die voorzien is voor jou groep.
 • Treed respectvol en loyaal op ten opzichte van de club en haar leden.
 • Steeds aanwezig zijn op de trainersvergaderingen. Indien dit niet mogelijk is verwittig je tijdig.
 • Neem actief deel aan de activiteiten die de club organiseert. Dit is niet alleen de taak van de bestuursleden.
 • Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik tegenover de jonge sporter, zowel fysiek als verbaal.

4. Leden

 • De gymnasten moeten gepaste kledij dragen ofwel een turnpakje ofwel een t-shirt en een broekje.
 • De gymnasten betreden de trainingshal met pantoffels, op propere kousen of blootvoets.
 • Steeds op tijd aanwezig zijn.
 • De club gaat ervan uit dat, zonder tegenbericht, foto’s en groepsfoto’s die in de club gemaakt zijn op allerlei evenementen mogen tentoongesteld worden, of gepubliceerd worden op de website, facebook, ’t Boekske,…Deze foto’s worden alleen binnen de club gebruikt.

5. Juwelen

 • Om veiligheidsredenen en om beschadigingen van het turnmateriaal te vermijden worden het dragen van juwelen en uurwerken verboden in de trainingshal.

6. Materiaal

 • Plaats gebruikte materialen steeds terug op de aangeduide plaatsen in de turnzaal.
 • Gebruik magnesium steeds boven de magnesiumbak. Deze bakken mogen niet verplaatst worden.
 • Na de training wordt het magnesium rond de bakken en de toestellen opgeruimd.

7. Orde, netheid en hygiëne

 • Sportzakken en persoonlijke, waardevolle voorwerpen kunnen gedurende de training in de daartoe voorziene bergvakken in de trainingshal gedeponeerd worden. (De Witte Molen).
 • Eten en drinken zijn niet toegelaten in de trainingsruimte, enkel een flesje water is toegelaten.
 • Gooi papier en ander afval in de voorziene vuilnisbakken.

8. Privacy

 • Ga altijd respectvol om met de jonge sporter en met de ruimte waarin die zich bevindt.
 • Respecteer het recht op privacy, met name in de toiletten, kleedkamers en douches en – tijdens reizen of oefenkampen – in de slaapkamers.
 • Het nemen van foto’s in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Papa’s horen niet thuis in de kleedkamers van de meisjes. Kleuters stoppen vroeger met de training, zodat papa’s en mama’s voldoende tijd hebben om hun kind te helpen met omkleden.
 • Dwing een minderjarige sporter nooit tot naaktheid, vb.: douchen voor of na de sport.
 • Maak geen seksueel getinte opmerkingen of grapjes als minderjarigen in de buurt zijn.
 • Vermijd kwetsende opmerkingen over lichamelijke kenmerken van jonge sporters.
 • Vermijd discriminatie en spottende opmerkingen in verband met seksuele voorkeuren.
 • Raak minderjarige sporters niet vaker aan dan nodig is. Beperk je tot functionele aanrakingen om sportieve instructies te geven, of om emotie en medeleven te tonen (vreugde, troost, bemoediging,…), binnen de mate van wat welvoeglijk en in een bepaalde sport gangbaar is.
 • Kondig functionele aanrakingen (die met sportieve instructies te maken hebben) kort aan en geef de jonge sporter een ogenblik de gelegenheid om zich eventueel te verzetten. Dat verzet kan worden aangegeven via woorden of lichaamstaal. Kondig met name nieuwe of onverwachte aanrakingen aan. Bekende, aanvaarde functionele aanrakingen hoeven niet telkens opnieuw te worden aangekondigd.
 • Vermijd te allen tijde aanraking van de schaamstreek en vermijd ook zoveel mogelijk aanraking van de borsten en andere beladen of gevoelige zones zoals het achterwerk, het gezicht, de haren, binnenkant dijen,… Vermijd alle aanrakingen, gebaren, opmerkingen of daden die verkeerd kunnen worden begrepen omdat ze dubbelzinnig, amoureus of seksueel getint zijn.
 • Een zoen of knuffel kan, maar seksuele handelingen horen nooit en nergens thuis in een sportomgeving, ook niet met wederzijdse toestemming, ook niet tussen leeftijdsgenoten.
 • Volwassenen mogen niet ingaan op signalen van minderjarigen die intimiteit willen met een volwassene.

9. Panathlonverklaring

Met het tekenen van de Verklaring onderschrijft de club formeel het “Panathloncharter over de Rechten van het Kind in de Sport”. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden, getraind en begeleid te worden door competente mensen, deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden, zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie, in veilige omstandigheden aan sport te doen, te rusten, de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

Meer informatie over de Panathlonverklaring treft u op volgende website: http://panathlonvlaanderen.be/.
Meer informatie over ethiek in de sport treft u op volgende website: http://www.ethicsandsport.com/

10. Aanspreekpersoon integriteit & verantwoordelijke voor ethiek

Bij problemen of klachten kunt u zich steeds wenden tot het bestuur of tot de ombudsvrouw (Peggy De Bruyn). Alle meldingen worden worden met de meeste zorg en in alle anonimiteit behandeld.

Het niet naleven van deze punten zal onmiddellijke verwijdering uit de zaal of club tot gevolg hebben.

We hopen dat alle gymnasten en trainers zich strikt zullen houden aan dit reglement. Het geeft aan ieder een vorm van discipline en aan onze club een positieve uitstraling.