Selectieturnen

Dit gaat over een beperkte groep gymnasten die aan wedstrijdturnen doen.
Zij worden zorgvuldig geselecteerd door onze ervaren trainers en oefenen wekelijks 4 à 5 maal per week.

Dit is Olympisch turnen op topniveau!

Leeftijdsgroep: vanaf 5 jaar

Trainers: .

Onze selectieprocedure

Jaarlijks wordt er binnen onze club een selectiedag georganiseerd om iedereen de kans te geven om op hoger niveau te gaan turnen.

Onze selectietrainers nemen dan enkele testen af van de geïnteresseerde gymnasten.

Na deze testen zullen de trainers beslissen of de gymnast kan toetreden voor een testperiode op selectieniveau.

Na deze periode zal er een evaluatie plaatsvinden om te bekijken of de gymnast al dan niet verder kan turnen bij één van onze selectieploegen.

Mocht blijken dat de gymnast wel degelijk geschikt is om op selectieniveau te turnen zal de vraag aan de ouders gesteld worden of dit al dan niet kan/mag, selectieturners trainen immers 4 à 5 keer per week en deze trainingen zijn heus niet dezelfde als de recreatietrainingen, doch ze blijven plezant!

De selectiedag zal tegen het einde van het seizoen gehouden worden zodat onze jongens en meisjes van alle recreantengroepen voldoende voorbereid zijn om deel te nemen aan deze testdag.

Trainingsdagen

Dinsdag 18.00 - 20.00

Dinsdag 18.00 - 21.00

Woensdag 13.30 - 16.30

Woensdag 14.00 - 16.00

Donderdag 18.00 - 20.00

Donderdag 18.00 – 21.00

Donderdag 18.00 – 21.00

Vrijdag 18.00 – 21.00

Zaterdag 10.00 - 12.00

Zaterdag 13.30 - 16.00

Zaterdag 14.00 - 17.00

Zaterdag 15.00 - 18.00

Zaterdag 16.00 - 19.00

Zondag 10.00 - 12.00

Zondag 15.00 - 17.00

Zaterdag 9.00 - 12.00

Woensdag 17.00 - 20.00

Disciplines