Gewijzigde trainingsdagen

Op zondag 5 februari is er geen training voorzien vanwege de kampioenenviering. We geven onze trainers en medewerkers graag een dagje verlof om te bekomen van het harde werk dat ze op ons eetfestijn hebben geleverd.

Ook willen we een foutieve datum van geen training recht zetten.

Zondag 12 februari zullen onze trainingen wel gewoon doorgaan. In ons boekje van december stond dit verkeerd aangegeven. We verwachten dus alle gymnasten om er weer hard tegen aan te gaan.

Sportieve groeten

Bestuur en trainers